Garanties kunststof

 

Kunststof gevelelementen: 10 jaar

Deurpanelen: 5 jaar
Hang- en sluitwerk: 2 jaar
Kleurechtheid: 10 jaar
Glas: 10 jaar

 

Kozijnen
Op de kunststof kozijnen, ramen, deuren en hefschuifpuien van Deka kunststof kozijnen krijgt u een productgarantie van 10 jaar.
Binnen deze periode garanderen wij onze producten tegen materiaal- en productiefouten.

 

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:

 

  1. Bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  2. Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  3. Bij normale slijtage;
  4. Bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing / montage handleiding;
  5. Sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
  6. Deka kozijnen niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek

 

Hang- en sluitwerk
Voor het hang- en sluitwerk geven wij 2 jaar garantie.

 

Alle kozijnen, ramen, deuren en hefschuifpuien van Deka kunststof kozijnen voldoen aan de eisen van Politie Keurmerk Veilig Wonen, kortweg PKVW.
Houdt u rekening met het gegeven dat ramen en deuren alleen niet kunnen zorgen voor PKVW maar dat uw gehele woning gekeurd moet worden door een PKVW erkend certificeringsbedrijf. Er zijn verzekeraars die u een extra korting bieden als uw gehele woning voldoet aan PKVW.

 

De kunststof kozijnen, ramen ,deuren en hefschuifpuien van Deka kunststof kozijnen zijn voorzien van een KOMO attest met productcertificaat. Hierin worden de eisen vermeld die in de regelgeving worden gesteld bij toepassing van het product in een bouwwerk. Daarbij zijn ook de wijze van verwerking en montage opgenomen.